công dụng của hạt nho

Chống lão hóa hiệu quả với hạt nho

Chống lão hóa hiệu quả với hạt nho

Ngày nay qua nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới, cho ta biết thêm bao chất quý giá nằm trong nho: Cứ 100g cho 71 calori, 10-12g đường (glucose và levulose) loại dễ hấp thụ, 11mg vitamin C (18%