bí quyết sử dụng lô cuốn tóc

5 bí quyết sử dụng lô cuốn tóc

5 bí quyết sử dụng lô cuốn tóc

Có hai hướng thường xuyên được sử dụng là quay ra ngoài và vào trong. Chọn một lọn tóc nhỏ, cuốn theo chiều bạn mong muốn và buộc chặt tóc lại. Lặp lại nhiều lần, theo cùng một hướng trên